Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Lúc sáng chỉ thấy trắng tinh
Lúc tối mới thấy hiện hình cho xem
Thấy người tài giỏi đáng khen
Có hoa muốn tặng, chẳng tìm được ai?