Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Xưa kia trong "Bước đường cùng"
Tranh tối tranh sáng" một vùng nhân gian.
Đọa đầy cái "Kiếp hồng nhan"
Cô chiêu "Lá ngọc cành vàng" cũng đau.
Nhà văn hiện thực Xuân Cầu
Tiếng cười sâu sắc có đau, có buồn.
(Là ai?)