Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thợ gì cũng vẽ, cũng tô
Nhưng không vẽ giấy, mà tô trên tường?