Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Biên Hòa có núi Bửu Long
Có ngôi chùa đẹp trùng tu nhiều lần
Ai qua phải bước lên thềm
Một trăm bậc chẵn chùa liền kề bên?