Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Xưa chùa Khai Quốc là tên
Bao nằm ở đảo ven triền Hồ Tây?