Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Xa xa sóng biếc sông Cầu
Có câu quan họ thắm sâu duyên tình?