Câu đố về động vật:

Có chỉ mà chẳng dùng kim
Khâu thành tấm lưới mỏng mềm nằm chơi
Là con gì?