Câu đố về vật dụng:

Xa nhau muôn dặm biển trời
Có tôi nghe tiếng như người bên nhau
Là cái gì?