Câu đố về thức ăn:

Dẹt dẹt tròn tròn
Khô giòn, ướt dẻo
Dù còn tí tẹo
Cũng gọi rằng nhiều?