Câu đố về vật dụng:

Xa khơi thời kéo tôi lên
Con tàu cập bến người liền bỏ rơi
Là cái gì?