Câu đố về các loại bánh:

Vườn xanh lại đóng khố xanh
Xung quanh trồng hành, thả lợn vào trong?
(Là bánh gì?)