Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Thuốc gì không đắng
Ngòn ngọt cay cay
Đựng trong tuýp dài
Làm cho răng trắng.
(Là thuốc gì?)