Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Vua nào xuống chiếu dời đô
Về Thăng Long, vững cơ đồ nước Nam.
(Là vua nào?)