Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Nửa đêm nghe tiếng “thỏ thần”
Đánh tan quân Tống, lẫy lừng ghi danh?

Đố là sông gì?