Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào từ lúc lên ngôi
Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri
Bao giờ vua ấy chết đi
Thiên hạ thái bình, em chị kém chi?