Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cánh vàng, nhị lớn
Quay hướng mặt trời
Hạt thơm béo ngậy có thể
Mời bạn thử xơi.
(Là hoa gì?)