Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào từ lúc lên ngôi
Bốn năm chưa trót, khắp nơi khổ trần.
Năm Mão thì lụt bảy lần
Bước sang năm Tỵ, dần dần lụt to