Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Vua nào đã bốn ngàn năm
Vẫn ghi công đức, toàn dân phụng thờ?
(Là ai?)