Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào “cõng rắn” về nhà
Voi giày mả tổ, xấu xa muôn đời?