Câu đố con gì:

Con gì bằng đốt tay thôi
Rủ nhau hát khúc hè vui ran trời?