Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa nào đẹp nhất Tiền Giang
Danh lam thắng cảnh, bao đời nổi danh?