Câu đố về thực vật, hoa quả:

Da cóc mà bọc bột lọc
Bột lọc mà bọc hòn than.
(Là quả gì?)