Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Ba đầu, bốn lưỡi, sáu tay
Hai tay mười cẳng trở xoay dễ dàng
Một lưng áo khoác đàng hoàng.
Hai lưng mưa dãi nắng chang tối ngày?