Câu đố về quả:

Sắc màu đỏ, tựa bông hồng
Ruột trắng lốm đốm đen như hoa me?