Câu đố về động vật:

Vừa bằng hột lạc, trong nạc ngoài xương.
(Là con gì?)