Câu đố về động vật:

Càng lớn càng nhỏ.
(Là con gì?)