Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mái gì che nắng, che mưa?