Câu đố về thực vật, hoa quả:

Vừa bằng cánh cửa, nằm ngửa giữa trời.
(Là lá gì?)