Câu đố chữ gì:

Ai mà trung thực thật thà
Suốt đời với nó mãi là bạn thân
Khi đê bị lũ cuốn tạn.
Mùa màng gặp nó nguy nan khó lường?