Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì rồng cất cánh bay
Tên cầu, tên đất thủ đô một thời?