Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Vũ Quang ai đã phất cờ
Bình Tây sát tả, bây giờ nhớ ai?
(Là ai?)