Câu đố về động vật:

Quanh năm đều mặc áo lông
Không giày không tốt, chân không chạy dài
Là con gì?