Câu đố chữ gì:

Vốn là thung lũng tình yêu
Của đàn trâu trắng
Sớm chiều vào chơi
Khi không chờ được đến nơi
Hoá loài chim báo mùa vui xuân về?