Câu đố về động vật:

Gà gì hoang dã ở trên non ngàn?