Câu đố tổng hợp:

Vốn em không đứng thẳng người
Bỏ đuôi đựng mực trong thời xa xưa
Đến khi em chẳng có ngờ
Thành nơi bóng mát đợi chờ trăng lên
Là gì?