Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cánh gì vây hãm quân thù?