Câu đố về động vật:

Với hợi, không họ không hàng
Sao người lại ghép tên nàng với tôi
Là con gì?