Câu đố là gì:

Vóc hình khi nhỏ khi to
Tính tình hiền, ác ai đó thấu lòng
Khi vui ai cũng bạn cùng
Khi buồn trái ý trăm rừng thành tro?