Câu đố về thức ăn:

Viên bằng ngón tay
Ăn vào lệ rớt?