Câu đố về các loài động vật:

Con gì nửa ngợm nửa người
Hễ ai nói tới là nhe răng cười?