Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Biển xanh ngát một màu
Tỉnh gì nhiều khí, nhiều dầu, vũng to?