Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Vịnh gì nằm giữa biển khơi
Có Bạch Long Vĩ đảo, biển trời đẹp xinh?