Câu đố về đồ vật:

Cái gì trên tận lầu cao
Bắt tia sấm chớp, nhốt vào giếng khô?