Câu đố về đồ vật:

Đầu năm thì thấy còn cao
Ngày dài thêm thấp, thêm hao, thêm mòn?