Câu đố hạt gì:

Hạt gì đen nhánh như than
Giấu trong loại quả mắt đan quanh mình?