Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hồ nào nằm giữa thủ đô
Vua Lê trả kiếm cho Thần Long Quân?