Câu đố về động vật:

Chim gì báo khách đến nhà?
Chim gì nhảy nhót hát ca suốt ngày?
(Là những chim gì?)