Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Vì nhà, vì nước giao tranh
Thanh gươm, yên ngựa, phá thành, đốc quân
Sa cơ nào quản tấm thân
Mặc voi giày xéo, chết gần chồng con?
(Là ai?)