Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm xứ Huế mộng mơ
Núi gì lừng tiếng một thời để kinh?