Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Xứng danh “đệ nhất hùng quan”
Trước trời, sau biển chập chùng xuây bay?